ENG     NL     ESP
CONTACT INFO:
GALILEISTRAAT 2 - ARUBA, DWI
PHONE: +297-5830492 - FAX: +297-5830498

De doelstellingen van BKConsult zijn het geven van deskundig advies voor grotere projecten in de vakgebieden:

- Project realisatie en management
- Architectonisch ontwerp en bouwtechniek
- Civiele techniek

 

BKConsult staat de klant bij ter bereiking van haar doelen op een zo’n efficiŽnt en economische mogelijke wijze. Daarom worden BKConsult’s ontwerp en/of technische voorstellen geoptimaliseerd naar kosten en tijd. Deze voorstellen kunnen uitgaan van een stap voor stap proces, waarbij de klant het maximum aan mogelijkheden krijgt van participatie of van een proces waarbij de klant en hun inspraak beperken tot een aantal hoofdbeslissingen. Alhoewel niet aan te bevelen is een ‘turn-key’ proces uiteraard ook mogelijk.

De werk filosofie van BKConsult voor de realisatie van bouwprojecten is als volgt:

Ontwerp management: Gedurende de diverse fasen van het project ontwerp wordt een team van experts bij elkaar gebracht in een onderhandelingsproces, waarbij het meest optimale ontwerp door het uitdagen van creativiteit en het doen ontwaken van visies wordt gecreŽerd. Door het afwegen van verschillende bouwtechnieken in de diverse vakgebieden, met bijzondere aandacht voor de specifieke voorwaarden die horen bij een tropisch klimaat, wordt de meest economische oplossing ontwikkeld voor de vele technische en bouw problemen gedurende het bouwproces.

Bouwproject management: Door een project op te delen in kleinere onderdelen, geschikt voor de diverse specialisaties en door deze specialisaties op elkaar af te stemmen kan in vele gevallen bij projecten van middelbare grote op de kleine CaraÔbische een beter concurrentie spel tot gevolg hebben. Door bepaalde specialismen de vrijheid te geven om hun eigen (innovatieve) ontwerpen aan te bieden, uiteraard gebaseerd op minimum eisen zoals in het bestek vast gelegd, kan een betere kwaliteit tot gevolg hebben. Dit alles zorgt ook voor meer concurrerende aanbiedingen.

  RESTAURATIE
  GROENE GEBOUWEN