CONTACT INFO:
GALILEISTRAAT 2 - ARUBA, DWI
PHONE: +297-5830492 - FAX: +297-5830498
   
  Scholen

Het recht op adequaat onderwijs is heden te dage een verworven recht. Onze maatschappij verwacht echter, met steeds minder financiële middelen, betere resultaten. Het is niet alleen het aantal leerlingen die moeten worden voorbereid op een (steeds hoger ) minimum onderwijs niveau, maar ook de kwaliteit van de leerprogramma’s moet voldoen aan de maatstaven van de maatschappij in het algemeen en het zakenleven in het bijzonder.

Veranderingen in onze maatschappij op cultureel, sociaal en technologisch gebied leiden de noodzaak tot aanpassingen in zowel de theoretische als de praktische aanpak van het onderwijs. Het is in de laatste twee decennia in het bijzonder de O.E.C.D. geweest die intensief deze nieuwe aanpak getracht heeft te bevorderen. Leren hoe je moet leren, team-werk en leren gedurende het gehele leven zijn de nieuwe filosofieën.

Lokale gebruiken, door klimatologische aspecten gedicteerd, maar in het bijzonder het niveau van de economische en politieke ontwikkelingen bepalen de richting van de architectuur voor onderwijsfaciliteiten.
  RESTAURATIE
  GROENE GEBOUWEN
   
 

Het schoolgebouw is het eerste gebouw met collectief gebruik dat onze kinderen zeer intensief leren kennen. Het is van belang voor ontwikkeling van de bewustwording over het gebruik van ruimtes en het socialisatie proces. Gelet op het feit dat het gemiddelde schoolgebouw 50 jaar meegaat, is de invloed ervan op de toekomst van ons onderwijs systeem en de eenvoud waarop aanpassingen gelet op wijzigingsprocessen doorgevoerd kunnen worden bijzonder belangrijk.

Tevens moeten, door financiële beperkingen, steeds meer educatieve faciliteiten met andere publieke diensten, zoals bijvoorbeeld sport, gedeeld worden ten voordele van wijk en culturele activiteiten.
Al deze aspecten vergen een aanzienlijk ander ontwerp voor het onderwijskundige gebouwencomplex (dorp), dan de barakken uit het recente verleden. Een gezamenlijke inspanning is hiertoe dan ook nodig van leerkrachten, organisatie deskundigen, architecten, ingenieurs en aannemers om de onderwijs instituten van morgen te kunnen ontwikkelen.