CONTACT INFO:
GALILEISTRAAT 2 - ARUBA, DWI
PHONE: +297-5830492 - FAX: +297-5830498
 

Project realisatie
-opstellen/ aanpassen van het programma van eisen
-opstellen van dossiers voor financieringsaanvraag
-locatie selectie
-samenstellen van het projectteam voor ontwerp en bouw
-selectie van aanbestedingsmethodes en bouw methoden
-design-build voorstellen

Project management
-coördinatie van de team partners
-project administratie
-kwaliteitscontrole
-voortgangscontrole
-hoeveelheden controle
-opleveringscertificering

 

 

  RESTAURATIE
  GROENE GEBOUWEN
 

Architectuur
-ontwerp van kantoorgebouwen
-ontwerp van hotels en resorts
-ontwerp van institutionele projecten; bv. gevangenissen, rehabilitatie centra, scholen, vliegvelden
-ontwerp van speciale utiliteitsgebouwen
-opstellen van aanbestedingsvoorwaarden; Standaard, Europese Gemeenschap, Kabna, Koninklijke Marine
-kosten ramingen

Bouwtechniek en bouwfysica
-bouwkundige detailleringen
-optimalisatie van techniek en details
-adviezen over bouwfysica; energiegebruik, akoestiek, vocht
-adviezen hoe windhinder vermeden kan worden rond gebouwen

Draagconstructies en civiele techniek
-constructief ontwerp
-constructie berekeningen
-civieltechnische ontwerpen
-funderingsontwerpen
-optimalisatie van bouwmethoden

Juridisch-technisch
-schade analyse
-conflict analyse
-arbitrage rapportages

PHOTO'S OF REFERENCE PROJECTS
AGS ARA Banco di Caribe Beatrix Hall BMW Casa de Mar
Costa Linda Resort Huisje Wild ING Fatum Intel Centrum ISA KIA
Marine Onderwijszaken Pand Henriquez Playa Linda Resort Setar CMB
ARIKOK