CONTACT INFO:
GALILEISTRAAT 2 - ARUBA, DWI
PHONE: +297-5830492 - FAX: +297-5830498
   
 

Windhinder

In landen met gebouwen van meer dan 5 verdiepingen, waar er ook een gemiddeld hoge windsnelheid heerst kan het lokale wind klimaat nabij gebouw hoeken, entrees en binnen- plaatsen omslaan tot hinderlijk voor voetgangers. Kleding wordt in allerlei richtingen gerukt, deuren kunnen niet open, papier en andere lichte afvalproducten draaien in het rond. Het kan zelfs voorkomen dat die zones uitermate gevaarlijk worden, waarbij voetgangers omwaaien.

Ook gebouwen met een geringere hoogte dan 5 verdiepingen, maar die dicht bij een strand liggen kunnen hinder veroorzaken voor de strandgasten, doordat de hogere windsnelheden zandstormen veroorzaken met de fijnere zanddeeltjes.

In de meeste gevallen kunnen, gebaseerd op litteratuur gegevens en een theoretische strominganalyse, oplossingen aangegeven worden waardoor de meest negatieve aspecten weggenomen kunnen worden. Alleen voor sommige gebouwen, met een meer complexe vorm, is een tijdrovender windtunnel onderzoek noodzakelijk

  RESTAURATIE
  GROENE GEBOUWEN