CONTACT INFO:
GALILEISTRAAT 2 - ARUBA, DWI
PHONE: +297-5830492 - FAX: +297-5830498
   
 

Gevangenissen

Misdaad en in het bijzonder de snelle groei ervan heeft een negatieve effect op steeds grotere groepen van onze maatschappij. De gevolgen hiervan zijn een groeiende behoefte aan meer cel- ruimte om opsluit straffen tot uitvoer te brengen.

Tegelijkertijd is het bewustzijn gegroeid dat een beter algemeen, sociaal en educatief klimaat in detentiecentra de kansen verhoogd op een succesvolle rentree in de maatschappij met minder kans op recidive. Deze feiten hebben de laatste 10-jaar grote invloed gehad op de noodzaak om gevangenissen en detentiecentra te renoveren en uit te breiden, opdat de aangepaste rehabilitatie en behandeling programma’s uitgevoerd kunnen worden.

Het ontwerp van gevangenissen en detentiecentra is afhankelijk van het type gebruik; er zijn immers diverse noodzakelijke regimes voor de verschillende klasse gevangenen, die juridisch niet kunnen, maar ook niet mogen worden gemengd. Het is de gevangenis haar specifieke dilemma dat er twee zeer verschillende gebruikers zijn, èèn die het liefst er van door gaat, wilt ontsnappen en de ander die dat moet verhinderen. Twee spanningsvelden die onder èèn dak gehuisvest moeten worden.

  RESTAURATIE
  GROENE GEBOUWEN
   
 

Budgettaire beperkingen bij Overheden, of ze nu zelf het beheer verzorgen of via een ingehuurd bedrijf, beperken het ontwerp ook aanzienlijk. Er is geëxperimenteerd met vele modellen voor zowel de ontwerpen als de sociale regimes. Tot op heden echter zijn we, op een paar uitzonderingen na, toch weer teruggekeerd naar een paar basis concepten die dateren uit het begin van de 20ste eeuw.

Al deze aspecten vragen een heel bijzondere ontwerp aanpak voor onze gevangenissen en detentiecentra. Een gezamenlijke inspanning is hiertoe noodzakelijk van onze gevangenis managers, toezicht instanties van de overheid, juridische experts, architecten, ingenieurs en aannemers.